Supervisie

‘Tijd om te leren’

Supervisie is een vorm van leerbegeleiding voor mensen in agogische beroepen. In 10 tot 25 gesprekken wordt stil gestaan bij een persoonlijk leerproces. Centraal staat de driehoek Persoon – Methodiek – Werksituatie. De leervragen en de persoonlijke doelen bepalen op welk van de drie de nadruk ligt. Daarbij wordt steeds een link gelegd naar de andere terreinen.

Supervisie is een goede vorm van leren voor mensen in het onderwijs, hulpverlening en management.