Mediation

‘Tijdig conflicten oplossen’

Mediation is een kortdurende vorm van bemiddeling bij conflicten. Dit kan gaan om een scheidend echtpaar, familiaire conflicten of zakelijke conflicten. Als mediator help ik partijen tot een goede oplossing te komen. Bijvoorbeeld door het inzetten van bezinningstijd en het creeeren van een goede overlegsituatie. Afhankelijk van de inhoud van het conflict en de wens van de partijen, zal de mediator de ene keer meer betrokken zijn op de inhoud en de andere keer vooral het proces bewaken.

Ik ben SRM-geregistreerd mediator (www.registermediator.nl). De kosten van mediation bedragen €100 per uur.