Coaching

‘In korte tijd naar je doel’

Coaching is een kortdurende vorm van persoonlijke of teambegeleiding, gericht op een duidelijk omschreven doel. Het veranderen van een gewoonte of een beleving ligt soms dichtbij terwijl het er steeds maar niet van komt. De belemmeringen liggen buiten ons blikveld. In enkele gesprekken staan we samen stil bij de wens tot gedragsverandering en bij de belemmeringen. De gesprekken zijn gericht op uitdaging tot verandering.

“Soms roeien mensen een half leven tegen de stroom in terwijl diezelfde stroom hen op verrassende plaatsen kan brengen.”